Díl22-bily.png

Vzhledem k profesionálním zkušenostem z konstrukce a technologie nabízíme:

- tvorba 3D modelů

- výkresová dokumentace

- správa dokumentace

- příprava výroby

- zpracování objednávek

- simulace a optimalizace vzledem k průběhu napětí a deformací

 

Pro svou práci využíváme technologie nejvyšší úrovně (SolidWorks PREMIUM) a vše provádíme na pracovních stanicích, optimalizovaných pro maximální výkon. Jsme schopni provádět vizualizace výrobku a simulace napětí, čímž můžeme optimalizovat výrobek již v procesu návrhu.

Máme zkušenost i s dalšími CAD programy jako je SolidEdge a NX CAD.